تسویه بدهی های صندوق ذخیره شهرداری تهران آغاز شد

1397/04/10 - 12:25:00 ب.ظ
تسویه بدهی های صندوق ذخیره شهرداری تهران آغاز شد

به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی این صندوق همه تسهیلات بانکی این صندوق اعم از دیون و تعهدات در این سال ها از سه بانک شهر، دی و تجارت دریافت شده است.
«مجید فراهانی» از اعضای شورای اسلامی شهر تهران چندی پیش اعلام کرده بود: پرونده صندوق ذخیره کارکنان شهرداری در میان 12 پرونده قضایی است که از سوی مدیریت شهری جدید به قوه قضاییه ارسال شده است.
براساس اطلاعیه این صندوق، مجموع تسهیلات مالی صندوق اعم از اصل فرع بیش از 400 میلیارد تومان اعلام شده که اولین فقره آن در فروردین سال 92 از بانک دی و آخرین مورد مهرماه سال 95 از بانک شهر اخذ شده و این در حالی است که سکان مدیریت موسسه صندوق ذخیره کارکنان از بهمن سال 96 در اختیار مدیریت جدید صندوق قرار گرفته و مدیران فعلی هیچ نقشی در ایجاد دیون و تعهدات بانکی برای موسسه نداشته اند.
در این اطلاعیه آمده است: باتوجه به آغاز تسویه بدهی های این صندوق انتظار می رود نتایج مثبت آن در صورت های مالی سال 97 مشاهده شود.
هرماه بخشی از حقوق کارکنان شهرداری کسر و به صندوق اضافه می شود تا به عنوان اندوخته این افراد به نفع آنان نگهداری شود اما طی سال های گذشته برخی سرمایه گذاری های اخیر این صندوق ازجمله در کیش خبرساز و اعلام شده که این نوع سرمایه گذاری ها سرمایه کارکنان را در معرض خطر قرار داده بوده است.
تهرام/9353/ 1008

انتهای پیام /*