طرح لیبرال غربی برای نظام جهانی شکست خورده است

1397/05/28 - 05:39:00 ب.ظ
طرح لیبرال غربی برای نظام جهانی شکست خورده است

به گزارش یکشنبه شب ایرنا، «والنتینا ماتویینکو» امروز در گفت وگو با نشریه «حیات بین المللی» ارگان وزارت امور خارجه روسیه توضیح داد: ما شاهد بوجود آمدن مراکز جدید قدرت در نقاط مختلف جهان هستیم از سوی دیگر، شاهد تناقض در طرح لیبرال غربی بوده به نحوی که تفاوت سلایق و سنت دیگر کشورها را در بر نمی گیرد.
وی یادآورشد: لیبرالیسم به آن شکلی که در آمریکا و بخش قابل توجهی از کشورهای اتحادیه اروپا و سایر کشورهای غربی وجود دارد، نه تنها برای بسیاری از کشورهای جهان دیگر جذاب نیست، بلکه آنها را نگران می کند.
ماتویینکو در مورد بروز این وضعیت گفت : لیبرالیسم ارزش اصلی خود که در طول قرن ها بر اساس آن انسانها را جذب می کرد از دست داده است؛ چرا که در لیبرال غربی با نقض ارزش های سنتی، تحریف اطلاعات و اخبار و جایگزینی آن با اخبار جعلی روبه رو هستیم و نپذیرفتن عقاید متنوع و متفاوت دیگر کشورها بویژه در عرصه سیاسی از جمله ویژگی های آن شده است.
رئیس شورای فدراسیون روسیه با بیان اینکه فرآیندهای مخرب در داخل جهان غرب، جریان دارد و اختلاف ها در درون آن نیز هر روز بیشتر می شود، افزود: در آخرین نشست سران گروه هفت در کانادا شاهد بودیم که آنها به اختلاف خوردند.
ماتویینکو همچنین یادآورشد: غرب به عاملی برای بروز هرج و مرج در عرصه بین المللی و ایجاد وضعیت غیرقابل پیش بینی در روابط بین کشورها تبدیل شده است.
شبد**اروپام*391* 1346 *1010

انتهای پیام /*