مجلس نمایندگان آمریکا از سیاسی کردن اطلاعات درباره ایران ابراز نگرانی کرد

1398/02/26 - 09:38:00 ب.ظ
مجلس نمایندگان آمریکا از سیاسی کردن اطلاعات درباره ایران ابراز نگرانی کرد

در این نامه که در تارنمای رسمی مجلس نمایندگان آمریکا منتشر شد، «آدام شیف»، «الیوت انگل» و «آدام اسمیت» رئیسان کمیته های اطلاعات، امور خارجه و نیروهای مسلح درباره گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا درباره ایران ابراز نگرانی شدند کردند.
این رهبران مجلس نمایندگان آمریکا در این نامه گفتند عمیقا نگرانند که این گزارش حاصل انتصاب های سیاسی بدون توجه به اطلاعات یا تحریف معنای اطلاعات به منظور زمینه سازی برای اقدام نظامی باشد.
خبر تکمیل می شود.
شبد**9416**

انتهای پیام /*