هفته نامه سماع قلم: بازآفرینی محله ای به نام فوتبال

1397/09/26 - 05:29:00 ق.ظ
هفته نامه سماع قلم: بازآفرینی محله ای به نام فوتبال

اغلب طرح ها و برنامه ها در وزارتخانه تهیه و برای اجرا به استان ها ابلاغ می شود یکی از این طرح ها که می توان از طریق اجتماع محور آن را به بهترین شکل پیش برد « بازآفرینی » است.
بازآفرینی محلات و سکونت گاه های غیررسمی به معنای شناسایی نیازها و همراه کردن ساکنان برای تغییر بافت فرهنگی و رفع مشکلات است.
در سال های گذشته برای کمک به بهبود شرایط این مناطق نسخه ای واحد تجویز شده است که به دلیل تفاوت های مذکور این نسخه ها نتوانسته به حل مسائل این مناطق کمک کند اخیرا نگاه به این بخش از شهرها به سمت طرح های اجتماع محور سوق پیدا کرده است.
جسم من معلول است نه فکر من، اتریشی ها پای کارآمدند و آرزوهای دست یافتنی از دیگر عنوان های خبری هفته نامه سماع قلم است.
هفته نامه سماع قلم با صاحب امتیازی « سمیه کیشانی فراهانی» و مدیرمسئولی « محمد امیری » در استان مرکزی توزیع می شود.
استان مرکزی دارای سه روزنامه، 32 هفته نامه، 13 دو هفته نامه،19ماهنامه و 2 ماهنامه، 18 فصلنامه و 2 فصلنامه است.
6991/3075

انتهای پیام /*