صدر: در برابر محاصره اقتصادی ملت ها سکوت نخواهیم کرد

1397/05/18 - 11:27:00 ق.ظ
صدر: در برابر محاصره اقتصادی ملت ها سکوت نخواهیم کرد

به گزارش ایرنا، صدر در اعلامیه ای که روز دوشنبه درخصوص مسائل مربوط به تشکیل دولت جدید این کشور منتشر کرد اشاره ای نیز به وضعیت عراق و منطقه داشت.
وی در این خصوص نوشت: عراق بطور خاص و منطقه به طور عام شرایط سخت و ناگواری را بدلیل سیاست های تحریمی آمریکا علیه ملت های مظلوم می گذراند.
صدر گفت این همان سیاست "غذا و ذلت" است که آمریکا به بهانه دشمنی بر دولت ها در اینجا وآنجا آن را بکار می برد.
رهبر جریان صدر با اشاره به شعار دینی "هیهات منا الذله" تاکید کرد اگر آمریکا این تصمیمات خود را کنار نگذارد ما در برابر خسارت هایی که به ملت های منطقه وارد می شود دست بدست و ساکت نخواهیم ماند.
تکمیل می شود..
خاورم**380**

انتهای پیام /*