1.5 میلیون زائر خارجی برای زیارت اربعین وارد عراق شدند

1397/08/05 - 01:42:00 ب.ظ
1.5 میلیون زائر خارجی برای زیارت اربعین وارد عراق شدند

به گزارش ایرنا، آمار یاد شده از ستاد اطلاع رسانی زیارت اربعین حسینی در عراق درحالی است که "شهریار حیدری" مدیر کل امور مرزی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران روز شنبه گفته است که بیش از یک میلیون و 800 هزار زائر ایرانی تا به امروز برای اخذ ویزای عراق اقدام کرده اند.
حیدری همچنین اعلام کرده است که نزدیک به یک ملیون و 780 هزار ایرانی ویزای عراق را اخذ کرده و بیشتر این افراد تاکنون از خط مرزی میان دو کشور ایران و عراق گذشته اند.
مدیر کل امور مرزی وزارت کشور همچنین تاکید کرده است که 61 درصد از زائران از مرز مهران، 17 درصد از مرز شلمچه و 17 درصد از مرز چذابه برای عبور به کشور عراق استفاده کرده اند.
گزارش خبرنگاران اعزامی دفتر ایرنا از نقاط مختلف مرزی حاکی است که ورود زائران ایرانی به عراق همچنان ادامه دارد.
سال گذشته از حدود 14 میلیون زائر اربعین حسینی از عراق و همچنین سایر ملیت های مختلف، دو میلیون و 350 هزار نفر ایرانی بودند که بزرگترین جمعیت زائران خارجی اربعین را تشکیل دادند.
خاورم*4*380**

انتهای پیام /*