231 مهاجر غیرقانونی پاکستانی از ایران بازگردانده شدند

1397/06/13 - 02:56:00 ب.ظ
231 مهاجر غیرقانونی پاکستانی از ایران بازگردانده شدند

به گزارش ایرنا، بیشتر اتباع پاکستانی که در ایران بازداشت و به کشورشان بازگردانده می شوند، کارگرانی هستند که مدارک معتبر مهاجرت را ندارند و بسیاری از آنان قصد عبور از مسیر ایران برای ورود غیرقانونی به کشورهای اروپایی دارند.
تارنمای خبری تلویزیون 'دنیا'ی پاکستان نیز نهم مرداد سال جاری خبر داد که ایران 129 تبعه پاکستانی را به جرم ورود غیرقانونی و نداشتن مدارک معتبر اقامتی در ایران، به نیروهای مرزبانی این کشور تحویل داد.
روزنامه اردو زبان 'اوصاف' پاکستان هم در بیست و دوم اردیبهشت ماه سال جاری نوشت، ایران 149 تبعه پاکستانی را به جرم ورود غیرقانونی و نداشتن مدارک معتبر اقامتی به نیروهای مرزبانی پاکستان تحویل داد.
مهاجرت غیرقانونی اتباع پاکستان به ایران موضوع تازه ای نیست و همه ساله تعداد زیادی از اتباع پاکستانی که سعی می کنند به صورت غیرقانونی وارد ایران شوند، به دست نیروهای مرزبان ایران دستگیر و اغلب به کشورشان بازگردانده می شوند.
بیکاری و مشکلات اقتصادی در پاکستان از مهم ترین دلایل مهاجرت های غیرقانونی اتباع این کشور محسوب می شود.
این مهاجران غیرقانونی پس از ورود به ایران، معمولا سعی می کنند خود را به طور غیر قانونی به ترکیه رسانده، سپس از طریق یونان وارد اروپا شوند اما در بیشتر موارد در خاک ایران یا ترکیه گرفتار نیروهای مرزبانی و پلیس می شوند.
آساق**6125*شس*1613*

انتهای پیام /*