سخنگوی شورای تهران: برخی شهرداران مناطق به مشکلات مردم توجه ندارند

1398/02/30 - 06:06:00 ق.ظ
سخنگوی شورای تهران: برخی شهرداران مناطق به مشکلات مردم توجه ندارند

به گزارش ایرنا، وی شب گذشته توئیت کرد: گاهی برای رفع مشکل شهروندی، از شهردار منطقه پیگیری مکرر کرده و در معدودی مناطق با انبوه بی توجهی مواجه شده ام.
اعطا خاطرنشان کرد: مدیری که در برابر عضو شورا که ناظر بر فعالیت اوست چنین می کند، با ارباب رجوع چه خواهد کرد؟
سخنگوی شورای شهر تهران تصریح کرد: شورا و شهردار، در برابر بی توجهی به مشکل شهروند تسامح نخواهند کرد.
تهرام/9343//1348

انتهای پیام /*