سرپرست جدید مرکز ارتباطات شهرداری تهران منصوب شد

1397/07/19 - 04:39:00 ب.ظ
سرپرست جدید مرکز ارتباطات شهرداری تهران منصوب شد

به گزارش ایرنا، سید محمدعلی افشانی روز پنجشنبه در حکم انتصاب سو