ترامپ‌ گوشه رینگ: کارستان برجام! - سید عباس موسوی*

1396/10/22 - 10:40:00 ب.ظ
ترامپ‌ گوشه رینگ: کارستان برجام! - سید عباس موسوی*

1. ترامپ و تیم تندروی او چه قبل از روی کار آمدن و چه پس از آن هر چه در توان و چنته داشتند و دارند علیه برجام و توافق هسته ای با ایران به کار گرفتند ؛ تا جایی که آن را "بدترین توافق تاریخ آمریکا" خواندند و دولت اوباما را به بی عرضگی و به باد دادن منافع ایالات متحده و در خطر افکندن امنیت ملی آن کشور در مقابل " مذاکره کنندگان قهار پارسی " متهم کردند.
2. تعلیق چندباره تحریم های برجامی از سوی رئیس جمهوری خودخواه و لجوج آمریکا و ناتوانی او در خروج از برجام نشان داد مذاکره کنندگان ایرانی با عدّه و عُدّه ای اندک برابر 6 قدرت جهانی با عقبه ای سیاسی، حقوقی، اطلاعاتی و امنیتی در طول 23 ماه مذاکرات نفس گیر کاری کردند کارستان؛ چونانکه ترامپ و تیم حقوقی - امنیتی- فنی او در یکسال اخیر حتی نتوانستند کوچکترین بهانه ای برای خدشه به برجام پیدا کنند و از آن خارج شوند.
از سویی دیگر اوضاع چنان پیش رفت که آنان دریافتند هرگونه عقب نشینی و خروج یکجانبه دولت ایالات متحده از برجام ، نه در شعار بلکه در عمل انزوای جهانی و رسوایی تاریخی برای دولت آمریکا را رقم خواهد زد و متحدان دیرینه را هم در مقابل شان قرار خواهد داد.
3. این شرایط جز در سایه اجماع ملی و عزم نظام از یک سو و درایت، ذکاوت، کیاست و کاردانی تیم‌مذاکره کننده هسته ای و شخص دکتر محمد جواد ظریف از دیگر سو دست یافتنی نبود.
4. درخواست اصلاح برجام و همزمان دست یازیدن آمریکائیان به "تحریم های یکجانبه غیربرجامی" به بهانه های حقوق بشری، موشکی یا تروریسم آبی است که بر آتش خشم خود می ریزند و البته می دانند در جهان چند جانبه گرای کنونی نه تنها خریدار ندارد بلکه روز به روز اثر بخشی چنین به اصطلاح ظرفیتی را به حداقل رسانده و این حربه را نیز کاملا از دست می دهند.
* کارشناس مسائل بین المللی

شبد**1953**1379 **

انتهای پیام /*