هزینه های درمان بزه دیده اسیدپاشی پرداخت می شود

1398/02/31 - 10:17:00 ق.ظ
هزینه های درمان بزه دیده اسیدپاشی پرداخت می شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز-سه شنبه-مجلس شورای اسلامی مواد 5، 6 و 7 طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان آن را تصویب کردند.
نمایندگان در ماده 5 این طرح مقرر کردند: در کلیه موارد مذکور در این قانون، مرتکب علاوه بر جبران خسارت های مقرر در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4 اسفند 92 ملزم به پرداخت هزینه های درمانی بزه دیده می باشند در صورتی که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی کننده متمکن از پرداخت هزینه های درمان نباشد، هزینه های مربوطه از محل صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود.
نمایندگان در تبصره یک این ماده، سازمان بهزینستی کشور را مکلف کردند در صورت تشخیص از سوی قاضی رسیدگی کننده به بزه دیدگان موضوع این قانون خدمات روانشناختی، مددکاری و توانبخشی ارائه کند.
بر اساس تبصره 2 این ماده، در مواردی که هزینه های موضوع این ماده و تبصره 1 از صندوق تامین خسارت های بدنی و سازمان بهزیستی پرداخت می شود صندوق یا سازمان بهزیستی می توانند برای دریافت هزینه های پرداخت شده به مرتکب رجوع کنند.
نمایندگان در ماده 6 این طرح تصویب کردند: به دعاوی مربوط به جرائم این قانون خارج از نوبت رسیدگی می شود.
نمایندگان در ماده 7 این طرح مقرر کردند: از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب 16 اسفند 1337 نسخ می شود.
سیام**1058**9121

انتهای پیام /*