کاردار آمریکا میانجیگری عراق را با دست پس می زند با پا پیش می کشد

1398/03/01 - 04:37:00 ب.ظ
کاردار آمریکا میانجیگری عراق را با دست پس می زند با پا پیش می کشد

خاورم****380*

انتهای پیام /*