آزمون استخدامی برخی دستگاه های وابسته به نهاد ریاست جمهوری

1398/03/01 - 09:31:00 ق.ظ
آزمون استخدامی برخی دستگاه های وابسته به نهاد ریاست جمهوری

به گزارش روز چهارشنبه سازمان سنجش آموزش کشور، ثبت‌نام این آزمون از 5 خردادماه جاری از طریق سامانه این سازمان به نشانی www.sanjesh.org آغاز می شود.
داوطلبان باید مدرک تحصیلی دانشگاهی لیسانس و بالاتر داشته باشند. همچنین شماره شناسایی مندرج در کارت شناسایی و کد ملی برای ورود به سیستم ثبت نام، مدرک معلولیت از سازمان بهزیستی برای داوطلبین واجد شرایط معلولیت، پرداخت وجه ثبت نام و تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی از دیگر شرایط اعلام شده برای پذیرش در این آزمون است.

**زمان برگزاری آزمون
ثبت نام به صورت اینترنتی انجام می شود و متقاضیان واجد شرایط نسبت به پرداخت مبلغ 75 هزار تومان از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور اقدام کنند.
کارت شرکت در آزمون از روز سه‌شنبه 28 خرداماه آغاز و آزمون استخدامی 31 خرداماه برگزار می شود.
مکان و محل برگزاری آزمون در کارت ورود به جلسه داوطلبان درج خواهد شد.
انتخاب داوطلبان جهت سیر مراحل استخدام، کسب حدنصاب لازم در آزمون کتبی به عنوان شرط لازم (و نه کافی) در آزمون بوده و براساس ترتیب نمرات مکتسبه و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مطابق این شرایط است: پس از برگزاری آزمون، نمرات داوطلبان به تفکیک حیطه‌های عمومی و تخصصی محاسبه و حد نصاب آزمون معادل 50 درصد، بالاترین نمره مکتسبه در آزمون با ارزش وزنی 40 درصد برای حیطه عمومی و 60 درصد برای حیطه تخصصی، محاسبه و مبنای سایر مراحل انتخاب داوطلبان قرار می گیرد.
پس از تعیین حد نصاب در آزمون، داوطلبان فاقد حد نصاب از سایر مراحل تبدیل وضعیت حذف می شوند.
معرفی افراد دارای حد نصاب برای سایر مراحل استخدامی در سقف چند برابر ظرفیت براساس نمره کل آنان با وزن 40 درصد برای حیطه عمومی و 60 درصد برای حیطه تخصصی نمرات این افراد انجام خواهد شد.
کسب حد نصاب نمره علمی در آزمون کتبی، هیچگونه حق تبدیل وضعیت برای داوطلبان ایجاد نمی کند.
همچنین پس از برگزاری مصاحبه و سایر مراحل استخدامی براساس آئین نامه استخدامی و ضوابط و دستورالعمل های مربوطه، انتخاب نفرات اصلی پذیرفته شده بر اساس مجموع نمره کل نهایی داوطلبان با وزن 50 درصد برای آزمون کتبی(عمومی و تخصصی) و 50 درصد برای مصاحبه و با در نظر گرفتن امتیازات و سهمیه­های قانونی صورت می پذیرد.

**گروه ها و مواد آزمون:
به هر یک از داوطلبان، یک دفترچه سوال عمومی (دفترچه شماره 1) و یک دفترچه سوال تخصصی (دفترچه شماره 2) تحویل می‌شود که مواد آزمون آنها در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است.
تمام دروس آزمون عمومی و تخصصی به صورت چهار گزینه‌ای بوده و ضریب آزمون عمومی (1) و ضریب آزمون تخصصی (2) خواهد بود.
بر اساس اعلام سازمان سنجش آموز کشور، به ازای هر سوال غلط، نمره منفی در نظر گرفته می شود.
دانام**9492**1601**

انتهای پیام /*