دسته بندي ها
 
داستان راستان
داستانهایی سودمند از کتب تاریخ و حدیث
خنده و گوهر
مجموعه ای از لطایف و حکایات تاریخی ، عرفانی ، ادبی و فکاهی
ملا نصرالدین و خرش
حکایاتی شیرین از زندگی ملا نصرالدین
بهلول عاقل و دیوانه
قصه های نغز و حاظر جوابی های بهلول عاقل