داستان های کوتاه کوتاه
داستان های کوتاه و آموزنده

داستان راستان
داستانهایی سودمند از کتب تاریخ و حدیث

خنده و گوهر
مجموعه ای از لطایف و حکایات تاریخی ، عرفانی ، ادبی و فکاهی

ملا نصرالدین و خرش
حکایاتی شیرین از زندگی ملا نصرالدین

بهلول عاقل و دیوانه
قصه های نغز و حاظر جوابی های بهلول عاقل