عجایب هفتگانه جهان  

عجایب هفتگانه جهان
  لیست مطالب و مقالات
چراغ دریایی اسکندریه یا فار
فار یا چراغ دریائی اسكندریه جالب ترین وشاید سودمندترین عجایب هفتگانه دنیای باستانی فاروس یا فارا سكندریه بوده است .

مجسمه بزرگ آپولو
مجسمه آپولو كه مجسمه رودس نیز نامیده میشود بنا به روایات تاریخی مجسمه بزرگی بوده كه در 280 سال پیش از میلاد مسیح در جزیره رودس در نزدیكی آسیای صغیر برپا شده است .

آرامگاه موسولوس
در سال 325 پیش از میلاد مسیح هنگامیكه موسولوس پادشاه كاریس (آسیای صغیر )در گذشت همسر بیوه او دستور داد تا آرامگاه بسیار مجلل و بزرگی از مرمر خالص در شهر هالی كار ناسوس برای وی بنا كرد ؛این آرامگاه كه شاهكاری از هنر وذوق بشری بود خوشبختانه موردتهاجم وتخریب جنگجویان قرار نگرفت

معبد دیانا
معبد دیانا یا معبد آرتمیس 5 سال پیش از میلاد مسیح در ناحیه افه سوس در جنوب اسمیر ساخته شد در ساختمان این معبد عظیم مردم چندین شهر دست داشتند و خواه بوسیله كمكهای مادی و یا تنظیم نقشه كمك و همكاری نمودند ؛این معبد را معبد افه سوس نیز می خوانندپس از تكمیل این معبد رفته رفته جنبه تقدس پیدا كرد و از تمام نقاط برای زیارت بدانجا میشتافتند .

مجسمه زئوس
مجسمه زئوس در سال 437 پیش از میلاد مسیح بوسیله فید یاس ساخته شد .

باغهای معلق بابل
بنا به روایات تاریخی باغهای معلق بابل بوسیله نبوكدنظر ( بخت النصر )ساخته شد بخت النصر ؛پس از ویران كردن معبد سلیمان در 60 سال پیش از میلاد مسیح ؛باغهای معلق را برای ملكه خود ساخت .

اهرام مصر
ساختمان نخستین هرم مصری از سه هزار سال پیش از میلاد مسیح آغاز گردید وآخرین آن در سال 1800 پیش از میلاد رسید.


TotalRecords:7
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15