معبد دیانا


معبد دیانا یا معبد آرتمیس 5 سال پیش از میلاد مسیح در ناحیه افه سوس در جنوب اسمیر ساخته شد در ساختمان این معبد عظیم مردم چندین شهر دست داشتند و خواه بوسیله كمكهای مادی و یا تنظیم نقشه كمك و همكاری نمودند ؛این معبد را معبد افه سوس نیز می خوانندپس از تكمیل این معبد رفته رفته جنبه تقدس پیدا كرد و از تمام نقاط برای زیارت بدانجا میشتافتند .

مساحت معبد 425 در 225 فوت بود؛معبد دارای 127 ستون بود كه از مرمر مخصوص بسیار گرانبها ساخته شد طول هریك از ستون ها60 فوت (در حدود بیست متر )بوده است .درسال 365 بعد از میلاد مسیح اروس توستن تنها بخاطر كسب شهرت وقدرت

معبد را به آتش كشید ولی معبد به كلی نابود نشد و پس از چندی آنرا تعمیر كردند وتالار تازه ای جهت آن تعبیه نمودند .

بنا بر روایات تا ریخی هال مقدس (سنت هال )در همین معبد ؛بت پرستان را به پرستش 

یگانه دعوت نمود و خشم تمام مردم را با این كار خود بر افروخت پس از وی نرون دستور تخریب معبد را صادر نمود و دستور نرون اجرا شد ولی باز هم آثاری از معبد باقی ماند ؛تا آخرین بقایای آنرا یك رئیس قوم گوتها از میان برد .