باغهای معلق بابل


بنا به روایات تاریخی باغهای معلق بابل بوسیله نبوكدنظر ( بخت النصر )ساخته شد بخت النصر ؛پس از ویران كردن معبد سلیمان در 60 سال پیش از میلاد مسیح ؛باغهای معلق را برای ملكه خود ساخت .

بنا به روایات تاریخی باغ بزرگ معلق شامل 5 طبقه با ایوان (تراس)بوده است كه هر طبقه با 50 فوت فاصله بر روی طبقه بنا شده ؛هر یك از طبقات شامل مقادیر فراوانی

گل گیاه درختان كمیاب و زیبا بوده است ؛ و از آنجائیكه ارتفاع این باغ بزرگ بسیار زیاد بوده وشاخه های درختان وگلهابسوی زمین مخصوصا بطرف طبقات زیرین آویزان شده -

است؛این باغها را باغهای معلق نام داده اند ؛در حال حاضر كوچكترین اثری از این تپه و باغهای مربوط به آن وجود ندارد .