مجسمه بزرگ آپولو


مجسمه آپولو كه مجسمه رودس نیز نامیده میشود بنا به روایات تاریخی مجسمه بزرگی بوده كه در 280 سال پیش از میلاد مسیح در جزیره رودس در نزدیكی آسیای صغیر برپا شده است .

جنس این مجسمه از این برنز ؛ ارتفاع آن 100 پا یا در حدود 30 مترو هیكل وتركیب آپولو را نشان میداده است ؛ نصب این مجسمه بر روی زمین از شاهكارهای هنری محسوب میشده و مخصوصا حالت ایستادن آپولو در حالی كه پاهای خود را از یكدیگر باز كرده بود بسیا جالب بوده است ؛ این مجسمه در سال 224 پیش از میلاد مسیح بر اثر یك زلزله شدید سرنگون شد و تا سالیان لسا به همان حالت دراز كشیده بر روی زمین باقی ماند ؛پس از مدت مدیدی رفته رفته مردم اطراف برای استفاده از فلز مجسمه ( برنز )

از بدنه و اطراف آن بریدند و آنرا ناقص كردند .جدا كردن قطعات فلزی مجسمه آنقدر ادامه یافت تا چیزی از آن باقی نماند !

بنا به پاره ای روایات دیگر تاریخی هنگامی كه مجسمه آپولو برپای بوده كانال بزرگی از مدیترانه از میان دو پای مجسمه عبور كرده وبه بندر رودس میرسیده است ؛بسیاری نقاشی های افسانه ای نیز این حالت را نشان داده اند ؛ ولی تحقیقات تاریخ نویسان و باستان شناسان نشان میدهد كه این جریان افسانه ای بیش نبوده است .