اهرام مصر


ساختمان نخستین هرم مصری از سه هزار سال پیش از میلاد مسیح آغاز گردید وآخرین آن در سال 1800 پیش از میلاد رسید.

اهرام مصر كه هریك شاهكاری از معماری و مهندسی وهنر بشر به شمار می روند مقبره فراعنه بزرگ مصری بوده اند كه درون آنها اشیا ءگرانبهای متعلق به فراعنه و لوازم زندگی آنها بالاخره جسد مومیائی شده آنها با نهایت دقت و رعایت نكات علمی (برای محفوظ ماندنشان )قرار داده میشد؛قدیمی ترین هرم مصری در ناحیه ساكارا قرار دارد كه به همین نام نیز خوانده میشود ؛بزرگترین و كاملترین هرم مصری هرم كئوپس كه در نزدیكی گیزه در جنوب قاهره قرار دارد.

هرم كئوپس در حدود 13 جریب زمین را میپوشاند ارتفاع اصلی آن481 پا (فوت) بوده است ولی اكنون بعلت جابه جا كردن و برداشتن پاره ای از سنگهای بزرگ آن 450 ( چهار صدو پنجاه )فوت ارتفاع دارد . كف این هرم مساحتی معادل 756 فوت مربع را میپوشاند