فیزیکدانان

ليست مشاهیر
براون ، کارل فردیناند ( فیزیکدان )
کارل فردیناند براون یکی از علمای بزرگ فیزیک آلمان بود . به واسطه تحقیقاتی که در باب فیزیک عمل آورد در سال 1909 با مارکونی مشترکا موفق به دریافت جایزه ...

آمپر ، آندره ( فیزیکدان )
آندره آمپر در بیست و دوم ژانویه 1775 متولد شد . آمپر از کودکی به ریاضیات علاقه داشت و مقدمات حساب دیفرانسیل و انتگرال را نزد یکی از دوستان پدرش ...


TotalRecords:2
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15

1  
صفحه 1 از 1  |  تعداد رکورد ها : 2  |  تعداد رکورد در هر صفحه : 20