فیزیکدانان  

  ليست مشاهیر
آلبرت انشتین در چهاردهم مارس 1879 درشهر اولم آلمان به دنیا آمد .او پسراول از دو پسر خانواده بود . خانواده درسال بعد به شهر مونیخ كه درآن پدروعمویش ...
آمپر در سال 1814 به عضویت آكادمی فرانسه نائل آمد . بیشتر دوران زندگی وی در راه بررسی وكاوش درباره ی الكتریسیته و مغناطیس گذشت ودردوران آخر زندگی ...
کارل فردیناند براون یکی از علمای بزرگ فیزیک آلمان بود . به واسطه تحقیقاتی که در باب فیزیک عمل آورد در سال 1909 با مارکونی مشترکا موفق به دریافت جایزه ...
آندره آمپر در بیست و دوم ژانویه 1775 متولد شد . آمپر از کودکی به ریاضیات علاقه داشت و مقدمات حساب دیفرانسیل و انتگرال را نزد یکی از دوستان پدرش ...

TotalRecords:4
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15