مخترعین

ليست مشاهیر
ادیسون ( مخترع )
توماس آلوا ادیسون در سال 1847 در شهر میلان متولد شد ، او از لحاظ شنوایی در زحمت بود مع هذا تا هنگام مرگش به سال 1931 در سن 84 سالگی ، 2500 اختراع به ...


TotalRecords:1
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15

1  
صفحه 1 از 1  |  تعداد رکورد ها : 1  |  تعداد رکورد در هر صفحه : 20