فلاسفه

ليست مشاهیر
ابن رشد (فیلسوف)
محمد بن احمد بن رشد اندلسی فیلسوف شهیر اسلامی در سال 1126 در اسپانیا زاده شد. تحصیلاتش در رشته های حقوق و پزشکی بود و مدت ها نیز در شهرهای «سویل» و ...

آنتیستن(فیلسوف)
آنتیستن در حدود سال 444 قبل از میلاد متولد شد و گویا مادرش یک برده از اهالی فریژی بوده است.ابتدا در مکتب سوفسطائیان علم بحث آموخت.لیکن بعدها از ...


TotalRecords:2
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15

1  
صفحه 1 از 1  |  تعداد رکورد ها : 2  |  تعداد رکورد در هر صفحه : 20