فلاسفه  

  ليست مشاهیر
ارسطو در سال 384 پیش از میلاد در شهر استاگیرا در مقدونیه كه در 300 كیلومتری شمال اتن قراردارد به دنیا آمد . پدر او دوست و پزشك پادشاه مقدونیه ، جد ...
افلاطون در سال 427 قبل از میلاد در خانواده ای اشرافی به دنیا آمد .در 18 سالگی با سقراط آشنا شد ومدت 10 سال را به شاگردی سقراط به سر برد . بعد از ...
محمد بن احمد بن رشد اندلسی فیلسوف شهیر اسلامی در سال 1126 در اسپانیا زاده شد. تحصیلاتش در رشته های حقوق و پزشکی بود و مدت ها نیز در شهرهای «سویل» و ...
آنتیستن در حدود سال 444 قبل از میلاد متولد شد و گویا مادرش یک برده از اهالی فریژی بوده است.ابتدا در مکتب سوفسطائیان علم بحث آموخت.لیکن بعدها از ...

TotalRecords:4
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15