نقاشان

ليست مشاهیر
ابوالحسن شیرازی (نقاش)
نقاش و تذهیب کار ایرانی اوایل قرن چهاردهم هجری.او در آبرنگ و تذهیب به ویژه جانور سازی دست داشت.در زمینه خطاطی نیز هنرنمایی می کرد و در نوشتن نسخ و ...

آقا بزرگ شیرازی(نقاش)
نقاش دوران محمد شاه و ناصرالدین شاه.او در زمینه های مختلفی چون رنگ و روغن،آبرنگ،سیاه قلم،لاک کاری و بویژه قلمدان سازی چیره دست بود.در کار شبیه سازی و ...

هویسلر ( نقاش )
هویسلر در سال 1834 در اتازونی متولد گردید و همراه پدرش به روسیه رفت . چون پدر او درگذشت به زادگاه خود بازگشت . پس از چندی به اروپا روی آورد و در ...

هوفمان ( نقاش )
هوفمان نقاش آلمانی در سال 1776 به دنیا آمد . او از رمانتیکهای برجسته آلمانی بود و به قول خود :
(( من یکی از این بچه هایی هستم که در روز یکشنبه به ...

بهزاد ، حسین ( نقاش )
مرحوم حسین بهزاد ، استاد مشهور و بزرگ مینیاتور معاصر متولد 1273 خورشیدی است . پدرش نقاش و قلمدان ساز بود و به مرض وبا درگذشت . استاد مینیاتور ، پس از ...

آشتیانی میرزا اسماعیل
میرزا اسماعیل آشتیانی فرزند مرحوم حاج مرتضی آشتیانی ، و نوه حاج میرزا حسن آشتیانی ، مجتهد مشهور ، در سال 1271 خورشیدی در تهران متولد شد . مادرش خیر ...


TotalRecords:6
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15

1  
صفحه 1 از 1  |  تعداد رکورد ها : 6  |  تعداد رکورد در هر صفحه : 20