زیست شناسان

ليست مشاهیر
چین ، ارنست بوریس ( زیست شناس )
چین ، در برلین تحصیل کرد و در سال 1930 از دانشگاه فریدریش ویلهلم فارغ التحصیل شد . زندگی آرام و مرفه وی بر اثر روی کار آمدن هیتلر ، در آغاز سال 1933 ...


TotalRecords:1
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15

1  
صفحه 1 از 1  |  تعداد رکورد ها : 1  |  تعداد رکورد در هر صفحه : 20