اقتصاد دانان

ليست مشاهیر
ارهارد ، لودویک ( اقتصاددان )
پروفسور دکتر لودویک ارهارد در سال 1897 در آلمان به دنیا آمد ، پس از تحصیلات متوسطه مدتی به تحصیل بازرگانی پرداخت که به میدان جنگ اول فرستاده شد ، اما ...


TotalRecords:1
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15

1  
صفحه 1 از 1  |  تعداد رکورد ها : 1  |  تعداد رکورد در هر صفحه : 20