دانشمند

ليست مشاهیر
ابوریحان بیرونی (دانشمند)
محمد بن احمد بیرونی،از دانشمندان بزرگ ایران،در علوم حکمت و تاریخ و جغرافیا و نجوم و ریاضیات مقام شامخ داشته ،در سال 362 ه.در حوالی خوارزم متولد شده و ...

ابن درید (دانشمند)
ابوبکر محمد بن حسن،دانشمند لغوی،در سال 223 ه. در بصره متولد شده و در همان شهر تحصیل علوم کرد.در سال 257 به فارس رفت و به دربار آل میکال پیوست و به ...

ابن خلدون (دانشمند)
ولی الدین ابوزید عبدالرحمن بن محمد،از دانشمندان معروف عرب،در سال 732 ه.در تونس متولد شده و در همانجا علوم مختلفه را فراگرفت.در سال 775 ه. به فارس ...

ابن جوزی (دانشمند)
ابوالفرج عبدالرحمن بن علی ابوالفضائل جماالدین بغدادی،منسوب به فرضة الجوز بغداد،از دانشمندان معروف در علوم فقه و فلسفه و طب و تاریخ دست داشته است.در ...

ابن ابی الحدید (دانشمند)
عزالدین عبدالحمید(586-656 ق)فرزند ابوالحسن هبة الله بن محمد بن ابی الحدید المدائنی، دانشمند و ادیب و متکلم و فقیه و شاعر که عمده شهرت او به جهت شرح ...

میرداماد ( دانشمند )
میر محمد باقر بن محمد استر آبادی از دانشمندان دوره صفوی است . مجالس درس او در اصفهان مورد استفاده طالبان علم بود . از تالیفات او کتاب صراط المستقیم ...

ابن خلکان ( دانشمند )
قاضی شمس الدین ابوالعباس احمد بن ابراهیم بن ابی بکر بن خلکان ، نسبش به شش واسطه به یحیی بن خالد برمکی می رسد . از دانشمندان معروف ایران بوده ، در سال ...


TotalRecords:7
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15

1  
صفحه 1 از 1  |  تعداد رکورد ها : 7  |  تعداد رکورد در هر صفحه : 20