بازیگران سینما و تئاتر

ليست مشاهیر
آواگاردنر ( بازیگر سینما )
متولد 24 ژانویه 1922 در اسمیتفیلد نیویورک . یکی از شش فرزندان دهقانی فقیر بود که دوران کودکی اش سخت و ناشاد سپری شد . نخستین فیلمی که در آن نقش کم ...


TotalRecords:1
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15

1  
صفحه 1 از 1  |  تعداد رکورد ها : 1  |  تعداد رکورد در هر صفحه : 20