پادشاهان و فرمان روایان  

  ليست مشاهیر
عبدالله ابن ای قحافه،ملقب به عتیق و صدیق و ذوالخلال و شیخ الخلفاء و یار غار نبی،اسمش در جاهلیت عبدالغری یا عبداللات بود و وقتی مسلمان شد به عبدالله ...
کنیه چند تن از امراء که از سال 1147 ه. در جزیرة العرب فرمانروایی کرده اند:نخستین آنان محمد بن سعود بود که به محمد بن عبدالوهاب بانی مذهب وهابی گروید ...
عبیدالله بن زیاد بن ابیه؛چون سمیه مادر زیاد که کنیز حارث بود،زنی بدکار بود حارث پسر او را به فرزندی خود نپذیرفت و به این سبب او را زیاد بن ابیه ...
ابرهة بن صباح مکنی به ابویکسوم و ملقب به اشرم و صاحب فیل،مردی حبشی که در قرن ششم میلادی حکمران یمن بود،به قصد خراب کردن کعبه به مکه لشکر کشید و شپاه ...
دومین پادشاه مغول ایران از 663 تا 680 ه.وی با هلاکو پدر خود به ایران آمد و پس از مرگ پدرش بزرگان مغول او را به پادشاهی انتخاب کردند و در مراغه به تخت ...
نهمین فرزند ماری ترز امپراطریس اتریش است که در سال 1775 در شهر وین دیده به جهان گشود. وی زیر دست مادرش تعلیم و تربیت سختی یافت.ماری ترز قصد داشت دختر ...
حاج میرزا عباس علی ملقب به حاج میرزا آقاسی،صدراعظم محمد شاه قاجار،آخوندی بود از مردم ایروان.او ابتدا آموزگار پسران عباس میرزا منجمله محمد میرزا ...
آقا حسن علی شاه،پسر شاه خلیل الله از سادات حسینی،پدرش که پیشوای فرقه اسماعیلیه بود و نسب خود را به رکن الدین خور شاه آخرین ملوک اسماعیلیه الموت می ...
موسس سلسله قاجاریه در ایران،پسر ممد حسن خان رئیس طایفه اشاقه باش،در سال 1148ق متولد،در کودکی به امر عادل شاه برادرزاده نادر شاه خصی شده بود،سال ها در ...
پادشاه ساسانی،پسر هرمز دوم و برادر شاپور دوم،در 310 میلادی بعد از پدرش به سلطنت رسید و چون بی رحم و خون ریز بود در همان سال او را کشتند و تاج پادشاهی ...
(( سلطان ...)) بهادر خان ، یکی از سلاطین مغول ایران ، پسر سلطان محمد خدابنده ، نهمین پادشاه و آخرین ایلخانان مغول ایران ، در سال 717 هجری . پس از فوت ...
آتیلا پادشاه بزرگ هونها در سال 406 میلادی تولد یافت . پس از مرگ دایی اش دو گیلاس ، در سال 433 میلادی به تخت نشست و سلطنت را با برادرش بلدا تقسیم کرد ...
یکی از سرداران روم ، در 43 ق.م. به اتفاق اکتاویوس و لپیدوس دومین اتحاد سه گانه را تشکیل داد ، به جنگ مصر رفت و در آنجا به دام کلئوپاترا ملکه مصر ...
آلفرد از پادشاهان معوف انگلستان و فرزند اتلو ولف بود که در سال 871 بر نورمانها پیروز گشت و به جای برادرش اثلرد به سلطنت رسید . نورمان ها در بین ...
علاالدوله ، ابوالمظفر پسر قطب الدین محمد فرمانروای خوارزم ، بعد از فوت پدرش در 521 هجری از طرف سلطان سنجر سلجوقی به جانشینی او در خوارزم تعیین شد ، ...
مصطفی کمال پاشا آتاتورک ، در سال 1880 در سالونیک بدنیا آْمد ، در آغاز به ارتش پیوست و در طرابلس با ایتالیا ییها جنگید و در جنگهای بالکان سمت فرماندهی ...
آخرین فرمانروای سلسله اتابکان فارس ، دختر اتابک سعدبن ابوبکر زنگی ، در سال 662 هجری به فرمانروایی رسید ، به عقد منکو تیمور پسر هلاکوخان در آمد. در ...

TotalRecords:17
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15