پادشاهان و فرمان روایان

ليست مشاهیر
ابوبکر(خلیفه)
عبدالله ابن ای قحافه،ملقب به عتیق و صدیق و ذوالخلال و شیخ الخلفاء و یار غار نبی،اسمش در جاهلیت عبدالغری یا عبداللات بود و وقتی مسلمان شد به عبدالله ...

ابن سعود (پادشاه)
کنیه چند تن از امراء که از سال 1147 ه. در جزیرة العرب فرمانروایی کرده اند:نخستین آنان محمد بن سعود بود که به محمد بن عبدالوهاب بانی مذهب وهابی گروید ...

ابن زیاد (حاکم)
عبیدالله بن زیاد بن ابیه؛چون سمیه مادر زیاد که کنیز حارث بود،زنی بدکار بود حارث پسر او را به فرزندی خود نپذیرفت و به این سبب او را زیاد بن ابیه ...

ابرهه (حاکم)
ابرهة بن صباح مکنی به ابویکسوم و ملقب به اشرم و صاحب فیل،مردی حبشی که در قرن ششم میلادی حکمران یمن بود،به قصد خراب کردن کعبه به مکه لشکر کشید و شپاه ...

اباقاخان (پادشاه)
دومین پادشاه مغول ایران از 663 تا 680 ه.وی با هلاکو پدر خود به ایران آمد و پس از مرگ پدرش بزرگان مغول او را به پادشاهی انتخاب کردند و در مراغه به تخت ...

آنتوانت،ماری(ملکه)
نهمین فرزند ماری ترز امپراطریس اتریش است که در سال 1775 در شهر وین دیده به جهان گشود. وی زیر دست مادرش تعلیم و تربیت سختی یافت.ماری ترز قصد داشت دختر ...

آقاسی(صدراعظم)
حاج میرزا عباس علی ملقب به حاج میرزا آقاسی،صدراعظم محمد شاه قاجار،آخوندی بود از مردم ایروان.او ابتدا آموزگار پسران عباس میرزا منجمله محمد میرزا ...

آقاخان محلاتی
آقا حسن علی شاه،پسر شاه خلیل الله از سادات حسینی،پدرش که پیشوای فرقه اسماعیلیه بود و نسب خود را به رکن الدین خور شاه آخرین ملوک اسماعیلیه الموت می ...

آغا محمد خان قاجار (پادشاه)
موسس سلسله قاجاریه در ایران،پسر ممد حسن خان رئیس طایفه اشاقه باش،در سال 1148ق متولد،در کودکی به امر عادل شاه برادرزاده نادر شاه خصی شده بود،سال ها در ...

آذر نرسی/آذر نرسه
پادشاه ساسانی،پسر هرمز دوم و برادر شاپور دوم،در 310 میلادی بعد از پدرش به سلطنت رسید و چون بی رحم و خون ریز بود در همان سال او را کشتند و تاج پادشاهی ...

ابو سعید
(( سلطان ...)) بهادر خان ، یکی از سلاطین مغول ایران ، پسر سلطان محمد خدابنده ، نهمین پادشاه و آخرین ایلخانان مغول ایران ، در سال 717 هجری . پس از فوت ...

آتیلا
آتیلا پادشاه بزرگ هونها در سال 406 میلادی تولد یافت . پس از مرگ دایی اش دو گیلاس ، در سال 433 میلادی به تخت نشست و سلطنت را با برادرش بلدا تقسیم کرد ...

آنتوان ( مارک )
یکی از سرداران روم ، در 43 ق.م. به اتفاق اکتاویوس و لپیدوس دومین اتحاد سه گانه را تشکیل داد ، به جنگ مصر رفت و در آنجا به دام کلئوپاترا ملکه مصر ...

آلفرد کبیر
آلفرد از پادشاهان معوف انگلستان و فرزند اتلو ولف بود که در سال 871 بر نورمانها پیروز گشت و به جای برادرش اثلرد به سلطنت رسید . نورمان ها در بین ...

آتسز
علاالدوله ، ابوالمظفر پسر قطب الدین محمد فرمانروای خوارزم ، بعد از فوت پدرش در 521 هجری از طرف سلطان سنجر سلجوقی به جانشینی او در خوارزم تعیین شد ، ...

آتا تورک ، مصطفی کمال
مصطفی کمال پاشا آتاتورک ، در سال 1880 در سالونیک بدنیا آْمد ، در آغاز به ارتش پیوست و در طرابلس با ایتالیا ییها جنگید و در جنگهای بالکان سمت فرماندهی ...

آبش خاتون
آخرین فرمانروای سلسله اتابکان فارس ، دختر اتابک سعدبن ابوبکر زنگی ، در سال 662 هجری به فرمانروایی رسید ، به عقد منکو تیمور پسر هلاکوخان در آمد. در ...


TotalRecords:17
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15

1  
صفحه 1 از 1  |  تعداد رکورد ها : 17  |  تعداد رکورد در هر صفحه : 20