علما و اساتید

ليست مشاهیر
آقا بزرگ تهرانی (عالم)
شیخ محمد حسن،کتاب شناس و رجلی بزرگ که زبان و ادبیات و فقه و اصول و منطق را در تهران نزد شیخ محمد حسین خراسانی،شیخ علی نوری،سید عبدالکریم لاهیجی و ...

آملی ( عالم )
شمس الدین محمد بن محمود آملی ، از علماء ایران ، در زمان سلطان محمد خدابنده در مدرسه سلطانیه تدریس می کرد ، در آخر از سلطانیه به شیراز رفت و به سال ...


TotalRecords:2
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15

1  
صفحه 1 از 1  |  تعداد رکورد ها : 2  |  تعداد رکورد در هر صفحه : 20