طولانی ترین جنگ ها

از میان جنگ های متعدد بیشماری که تاریخ بخاطر سپرده است ، طولانی ترین جنگ ، جنگ صد ساله بوده است ، که طی آن – 1338 تا 1453 – فرانسه و انگلستان ، 115 سال تمام با یکدیگر نبرد کردند . با این همه خاطره جنگی جنگ های مقدس ، بسی خونین تر از جنگ صد ساله است . چه این جنگ 195 سال تمام بطول انجامید.