چگونه غذا هضم می شود ؟

تنها ریختن غذا به درون شکم ، زندگی و رشد ما را تامین نمی کند .
بلکه غذا باید تغییر شکل دهد بطوری که بدن بتواند آنرا جذب کند . برای این منظور یک سلسله اعمالی در بدن انجام می گیرد که در نتیجه ، غذا را قابل جذب و مصرف بدن می کنند . مجموعه این اعمال را هضم غذا می گویند .
عمل هضم از لحظه ای شروع می شود که غذا را در دهان خود می گذاریم . غذا را می جویم و سپس آنرا بلعیده وارد (( لوله گوارش )) می کنیم .
لوله گوارش لوله ایست که قسمتی از آن خمیده است و طوری قرار گرفته که غذا را از دهان بسوی معده هدایت می کند .
قسمتهای مختلف دستگاه گوارش بهم متصلند . ولی البته کارشان با هم متفاوت است ، که اینک برایتان شرح می دهیم :
دهان متصل به حلق است . حلق لوله عبور غذا و هوا هردو می باشد .
مری از میان قفس سینه عبور میکند . یک سر آن به حلق و سر دیگرش به معده مربوط است . پس غذا که از حلق می گذرد از راه مری وارد معده می شود . سپس معده غذا را به روده کوچک راهنمایی می کند .
آخرین مرحله هضم در روده بزرگ در قسمت قولون انجام می گیرد .
اکنون چگونگی عمل هضم را به طور خلاصه برایتان تشریح می کنیم :
در برخی از غذاها ، مانند سیب زمینی و ذرت ، نشاسته وجود دارد . آب دهان باعث هضم این نشاسته می شود . چون غذا در دهان خیس خورده خوب له می شود ، از راه حلق و مری پایین می رود و وارد معده می شود . در معده مهمترین مرحله هضم صورت می گیرد .
ترشحات دیواره معده با غذا در هم می آمیزد . اسیدکلریدریک  ( یا جوهر نمک ) بخشی از این ترشحات به شمار می رود .
پپسین ماده دیگری است که از معده تراوش می کند و پروتئین ها را به شکل ساده تری تجزیه کرده ، هضمشان را آسان می نماید . نشاسته هایی که وارد معده شده اند ، آنقدر تجزیه و حل می شوند که سر انجام همه به صورت (( اسید )) در می آیند . در این هنگام دیگر عمل هضمشان تقریبا متوقف می شود .
مواد غذایی که با گذشتن از این مراحل در معده جای گرفته اند ، آنقدر در آنجا باقی می مانند تا به صورت مایع در آیند . این مایع خوب بهم زده می شود تا با شیره های معده آمیخته شود . در این مرحله مایعی که بدست می آید کیموس نام دارد .
سپس کیموس از راه دریچه ای که در قسمت پایین معده قرا گرفته ، وارد روده کوچک می شود . نام این دریچه باب المعده است .
روده کوچک لوله ایست در حدود هفت متر و به صورت چنبر در درون شکم قرار گرفته است . نخستین قسمت آن روده اثناعشر یا (( دوازدهه )) خوانده می شود . در این قسمت نیز عمل هضم همچنان ادامه دارد .
از کبد و لوزالمعده یا (( پانکراس )) نیز شیره هایی تراوش می کند که همه در هضم غذا موثرند. در اینجا دیگر پروتئین ها کاملا حل شده اند ، چربی ها نیز به اجزای ریزتری تجزیه می گردند و هضم نشاسته نیزدر همینجا تمام می شود .
اکنون غذای هضم شده قابل استفاده برای بدن شده است ، یعنی اینکه می تواند جذب خون و لنف شود .
در روده بزرگ آب جذب بدن می گردد . همچنین مواد زائد با از دست دادن مقداری از آب خود، سفت شده ، آماده دفع از بدن می گردد .

تعداد دفعات بازدید: 5152