چرا گردن زرافه دراز است؟

از جمله حیواناتی كه از آغاز آفرینش شگفتی انسان را برانگیخته‌اند.
چگونگی خلقت زرافه می‌باشد. مصری‌ها و یونانی‌های باستان فرضیه‌ای داشتند كه زرافه را تركیبی از پلنگ و شتر تصور مینمودند و آن را شتر پلنگ می‌نامیدند.
 زرافه یكی از بلندترین حیوانات جهان به شمار می‌رود و دانشمندان هنوز دلیلی بر علت درازی گردن این حیوان به دست نیاورده‌اند.
 یكی یاز حیوان‌شناسان مشهور فرانسوی به نام «ژان بایست دولامارك» نظریه‌ای بدین شرح بیان داشته است كه: گردن زرافه زمانی بسیار كوتاه‌تر از زمان فعلی آن بوده است و علت دراز شدن آن این است كه این حیوان عادت به خوردن برگ‌های نازك و جوانه‌های لطیف واقع در نوك شاخة درختان را نوشته است، بنابراین به تدریج گردن این حیوان دراز گردیده است.
البته دانشمندان دیگر هم بگونه‌ای نظریه «لامارك» را پذیرفته‌اند شگفت آن است كه بدن این حیوان از بدن یك اسب بزرگتر نمی‌باشد و بلندی این حیوان هم ممكن ایت به 6 متر برسد. بیشتر، بلندی این حیوان به علت بلند بودن پاها و گردن آن است.
گردن زرافه فقط هفت مهره دارد، یعنی به اندازة تعداد مهره‌های گردن انسان. اما هركدام از این مهره‌ها بسیار دراز هستند، و به همین علت است كه گردن زرافه بسیار سفت و محكم است.
این حیوان در موقع آشامیدن آب، مجبور است كه پاهای خود را آن‌قدر از هم باز كند تا بتواند سرش را به آب برساند.
شكل و ساختمان عجیب زرافه كاملاً متناسب با نحوة تغذیه این حیوان است. زرافه حیوانی گیاهخوار است. قد بلندش او را قادر می‌سازد تا بتواند در مناطق استوائی كم‌علف به شاخه‌های بلند درختان تسلط داشته باشد.
طول زبان زرافه معمولاً به 45 سانتی‌متر می‌رسد. و این حیوان قادر است كه با مهارت و چالاكی تمام آن را به كار ببرد. و حتی نازكترین و ظریفترین جوانة درختان را بكند. لب بزرگ بالائی‌اش این حیوان را قادر می‌سازد تا در یك لحظه چند دسته برگ را از درخت بكند.
این حیوان به طرق مختلفی از خود دفاع می‌كند. یكی این كه، هنگامی كه این حیوان در سایه درختان مشغول چراست، رنگ پوستش او را عملا نامرئی و غیر مشخص می‌سازد. دیگر آن كه حس شنوایی این حیوان بسیار حساس است و كوچكترین صدا را می‌شنود. ثالثاً حس بویائی و بینائی‌اش بسیار قوی و نیرومند است.
و همچنین زرافه قادر است كه با سرعتی معادل 50 كیلومتر در ساعت، در هنگام تعقیب از دشمن بگریزد. و بدین ترتیب از تیز پاترین اسب‌ها تندتر و تیزتر می‌دود.
از آن گذشته، زرافه چنانچه مورد حملة ناگهانی دشمن واقع شود، پاهای عقبی خود را مانند پتكی گران بر سر و كول دشمن خود می‌زند.
روی این حساب، حتی شیرهم در حملة به زرافه جانب احتیاط را مراعات می‌كند و چنانچه بخواهد به او نزدیك شود، همیشه با احتیاط و از پشت سر به این حیوان نزدیك می‌شود

تعداد دفعات بازدید: 9077