چگونه بدن ما از رشد با می ایستد ؟

قامت انسان ، به هنگام تولد ، به طور عادی نیم متر بلندی دارد . در بیست سالگی قد او به صدو شصت سانتی متر ، یعنی تقریبا سه برابر هنگام تولدش ، می رسد .
چرا انسان نمی تواند به طور دایم رشد کند ؟ چه چیزی جلوی رشد او را می گیرد ؟ و چرا بدن بیش ار حد معمولی که دارد ، بزرگتر نمی شود ؟
پاسخ اینست که در بدن ما غده هایی وجود دارد به نام غده های مترشحه داخلی ، اینها زشد بدن ما را نظم می بخشند .
این غده ها عبارتند از :
1 - غده تیروئید در گردن
2 ـ غده هیپوفیز که به مغز پیوسته است
3 ـ غده تیموس که در قفس سینه جا دارد
4 ـ غده های جنسی
هیپوفیز غده ای است که باعث رشد ااستخوانها می شود . اگر زیاد کار کند رشد بازوها ، پاها و دستها زیاد شده ، حسابی بزرگ و کشیده می شوند . برعکس اگر خوب کار نکنند ، انسان کوتاه قد می شود .
طفل به هنگام تولد دارای یک غده بزرگ تیموس است که عامل رشد قامت او بوده ، در دوران خردسالی پیوسته بزرگ می شود . ولی همین که به سن سیزده یا چهارده سالگی می رسد این غده جمع شده به تدریج از کار می افتد .
غده تیموس و غده های جنسی ، مخالف یکدیگر کار می کنند . یعنی وقتی که غده تیموس در حال رشد است ، غده های جنسی کوچکند . ولی چون تیموس از کار می افتد ، غده های جنسی به تدریج روبه رشد می نهند .
پس به همین دلیل است که چون انسان در حدود 22 سالگی از لحاظ جنسی بلوغ کامل می یابد ، رشد اندامش روبه زوال می نهد .
گاهی غده های جنسی خیلی زود رشد می کنند از این رو غده تیموس را از رشد باز میدارند . در اینصورت ، قامت انسان در یک حد متوسطی باقی می ماند .
چون پاها دیرتر ولی بیشتر از سایر اعضای بدن رشد می کنند ، از این رو کندی نابهنگام تیموس باعث کوتاهی پاها نیز می شود . ناپلئون یکی از افرادی بود که اینگونه به کوتاهی پا دچار شده بود .
اما از طرف دیگر ، هرگاه غده های جنسی تنبل باشند و رشدشان خیلی دیر شروع شود ، غده تیموس به کار خود ادامه می دهد و قامت انسان را به بلندتر از حد معمول می رساند .
پس از بیست و پنج سالگی رشد انسان به طور آرام و خیلی آهسته ، ادامه دارد . تا آنکه درحدود سی پنج تا چهل سالگی به حد نهایی خود می رسد .
از آن پس ، قامت انسان سیر معکوسی در پیش می گیرد . یعنی در هر ده سال ، حدود دو سانتی متر از طول بدنش کاسته می شود . البته این به سبب خشکی تدریجی غضروفهای مفاصل و ستون فقرات اوست .

تعداد دفعات بازدید: 1239