تکامل چیست ؟

راستی آغاز پیدایش این همه موجودات زنده با ساختمان پیچیده اندامشان چه بوده است ؟
کاوش درباره این موضوع بین دانشمندان نظریه تکامل را پدید آورد .
نظریه تکامل چیست ؟
این نظریه به ما می گوید : همه گیاهان و حیواناتی که امروزه در جهان یافت می شود روزی به شکلهای ساده تری بودند و آنگاه به تدریج در مسیر طبیعی خود ، به صورت امروزیشان ، رشد یافتند .
تازه ، شکلهای ساده دیروزی نیز ، شکل تکامل یافته ای از موجودات بسیار ساده تر دیروزی بوده اند . همینگونه پیش می رویم و میلیونها سال به عقب بر می گردیم تا به دورانی می رسیم که زندگی خود تازه در آنجا آغاز شد . در آنجا فقط توده بسیار کوچکی از پرتوپلاسم ژله مانند ، وجود داشت . می گویند که این آغاز زندگی همه موجودات زنده بوده است .
دانشمندان سه (نشانه) آورده اند که آنها دلیل بر درست بودن نظریه تکامل پنداشته اند . این سه نشانه عبارتند از :
1- سنگواره ها . دانشمندان در سنگواره هایی که از قرنها پیش ،از گیاهان وحیوانات باقی مانده، مطالعه کرده اند . آنان می گویند که این سنگواره ها پیمایش مراحل تکامل را در پاره از موجودات زنده عملا نشان می دهند .
سنگواره ای که از بشر ابتدائی در دست است به زمانی حدودا بیست میلیون سال پیش می رسد .
سنگواره برخی از حیوانات خرچنگ مانند ، به پانصد میلیون سال پیش ، باز می گردد .
همچنین ، این سنگواره ها نشان میدهند که ماهیها قبل از حیوانات دوزیستی رشد یافته اند . دو زیستان نیز پیش از خزندگان ، و خزندگان پیش از پرندگان از مراحل تکامل گذشته اند . همینگونه سایر جانوران و گیاهان نیز از نردبان تکامل بالا رفته اند .
دانشمندان معتقدند که همین امر ثابت میکند که زندگی پیوسته از شکلی به شکل دیگر درآمده و تکامل یافته است .
2- رویان شناسی . (رویان) یعنی جنین . رویان شناسی عبارتست از مطالعه در رشد ابتدائی یک موجود زنده از تخم .
مثلا در بررسی رشد جوجه ای که از تخم پدید می آید ، مراحلی را در می یابیم . می بینیم که یک بار جنین مانند (ماهی) در آب شناور است . سپس مانند (دوزیستان) زندگی دیگری پیدا می کند . آنگاه از مرحله (خزندگی) می گذرد و سرانجام به شکل ویژه خود که نوعی پرنده است ، در می آید .
جنین همه حیوانات پیش از تولد ، همه از اینگونه مراحل می گذرند و تاریخ تکامل خود را سراسر در اندک زمانی ، طی می کنند .
3- بدن حیوانات زنده . می بینیم که مثلا ساختمان استخوان و عضله پره های لاک پشت آبی ، بال یک پرنده ، بالهای ماهی بال ، پاهای جلوی اسب همه شبیه به یکدیگرند .
اینها که گفتیم برخی از نشانه هایی بود که دانشمندان را به نظریه تکامل ، رهنمون گردیده
 است .

تعداد دفعات بازدید: 1182