بزرگترین مروارید جهان چه اندازه است؟

مروارید ها چندان زیبا و چشمگیرند که بشر، طی هزاران سال، پیوسته آنه را همچون گنجی مورد توجه قرار داده است.
تا آنجا که ما می دانیم نخستین مردمی که به مروارید دست یافتند، چینی ها بودند. حدود4000 سال پیش، چینی ها مروارید را از جانوران صدف داری کهدر ته رودخانه ها بودند، به دست آوردند.
حدود شش یا هفت قرن پیش از میلاد، در سواحل هندوستان، ایران و سیلان نیز مروارید به دست می آمد.
بزرگ ترین مرواریدی که تاکنون یافت شده به طول5 و قطر 10 سانتی متر است.مروارید را از روی وزن هم اندازه گیری می کنند. مروارید بزرگ به نام مروارید امید به دست آمده که 90 گرم وزن دارد.
مروارید های بزرگ دیگری که تاکنون شهرت جهانی یافته اند، عبارتند از:
1- مروارید شاه صوفی به وزن 65/25 گرم.
2- مروارید لَروژانت به وزن 3/17 گرم.
3- مروارید پِلِگرینا به وزن 57/5 گرم.

البته تنها وزن و حجم نیست که ارزش مروارید را تعیین می کند.شکل ظاهری آن نیز در تعیین ارزش آن، کاملا مؤثر است.
مثلا برخی از مرواریدها دارای ظاهری بی تناسبند.
برخی دیگر، پیوسته ای ناقص دارند. زرگر این قبیل مروارید های ناقص را پوست می کند و رویه زیرین آن را پرداخت کرده به صورت کامل تری در می آورد.


مروارید چگونه تشکیل می شود؟
مروارید از جنس پوشش برخی صدف های خوراکی درست شده است. این صدف با ترشحات خود چنین پوششی را که ماده ای سخت و نرم و براق است، گرد اندام خود پدید می آورد تا چثه ی ناتوانش را از آسیب ها محفوظ نگاه بدارد.اکنون توجه کنید که مروارید چگونه در شکم صدفی درست می شود.

وقتی که جسم تحریک کننده ای از خارج وارد غلاف صدف می شود، آن را وادار به ترشح ماده ای می کند که کاملا روی آن جسم خارجی را می پوشاند، ماده ی ترشح شده همان ماده ی مروارید ساز است. پس بدین گونه ما می توانیم خودمان در اندرون صدفی، مروارید پرورش دهیم.

پس مروارید پرورده این گونه به دست می آید که نخست یک جسم تحریک کننده ای را، مانند ریگ، در درون اندام صدف یا میان غلاف و اندامش، جای می دهیم پس از گذشت زمانی چند، از آن یک مروارید پرورده که مروارید طبیعی است، به دست می آوریم .تعداد دفعات بازدید: 1100