درباره ی آنتی بیوتیک ها چه می دانید؟

آنتی بیوتیک ها دارو هایی هستند که برای پیشگیری و معالجه ی عفونتها بکار می روند.
« آنتی » یعنی ضد و « بیوتیک» یعنی زندگی . آنتی بیوتیک به فارسی یعنی پادزیو.
پس آنتی بیوتیک یعنی چیزی که زندگی موجودات معینی را فلج می کند .
منظور از این موجودات همان باکتری هاست که مولد بیماریند.
آنتی بیوتیک ها خود موادی هستند که از موجودات زنده مانند باکتری ها ,کفکها و گیاهان بزرگتر پدید می آیند.
داروی پنی سیلین در سال 1928 به وسیله ی الگزاندرفلمینگ کشف شد. از آن زمان به بعد بود که دامنه ی آنتی بیوتیک ها گسترش یافت.
کشف این دانشمند مورد بررسی سایر دانشمندان قرار گرفت و آنان برای یافتن سایر انواع آنتی بیوتیک ها دست به فعالیت زدند.
برای این منظور از انواع گوناگون خاک ها در سراسر دنیا نمونه برداری شد و مورد آزمایش قرار گرفت.
امروزه از این همه کوشش نتایج جالبی عاید بشر گردیده یعنی آنتی بیوتیک های گوناگون در اختیار او قرار گرفته اند.
برخی از انواع آنتی بیوتیک ها عبارتند از:
پنی سیلین – استر پتومایسین – ارومایسین – کلرام فنیکل -  ترامایسین .

بعضی از آنتی بیوتیک ها به همان اندازه که به باکتری های بیماری زا آسیب وارد می آورند برای بافتهای بدن نیز مضرند.
چگونه آنتی بیوتیک ها از رشد باکتری ها جلوگیری می کنند؟
این موضوع هنوز کاملاً روشن نیست . شاید علت توقف رشد باکتری ها این باشد که آنتی بیوتیک ها غذایی را که مورد نیاز باکتریهاست خود مصرف می کنند.
هر باکتری نوعی زخم و عفونت در بدن تولید می کند . ولی بهترین راه درمان استفاده از آنتی بیوتیک مخصوص همان باکتری است.
برخی بیماران نسبت به یک یاچند نوع آنتی بیوتیک حساسیت دارند.
این گونه بیماران به مجرد استفاده از آن دچار تنگی نفس کهیر و یا مبتلا به بیماری های سخت دیگر می شوند.
گاهی رخ می دهد که مصرف آنتی بیوتیک برای یک مدت طولانی برای مریضی تجویز می شود. گاهی هم برای پیشگیری از امراضی که هنوز رخ نداده آنرا مورد استفاده قرار می دهند.
از هنگامی که آنتی بیوتیک ها مورد استفاده قرار گرفته اند مرگ ومیر حاصل از زخم های عفونی بسیاری کاهش یافته است . دیگر بیماری های عفونی نمی توانند تندرستی انسان را تهدید کنند.

تعداد دفعات بازدید: 925