حرارت چیست؟

امروزه ما می دانیم که حرارت عبات است از : حرکت دائمی اتم ها و مولکول ها در اشیاء
مثلا در هوا اتم ها و مولکول ها آزادانه حرکت می کنند. اگر آنها سریع حرکت کنند، می گوییم درجه ی حرارت هوا بالا و گرم است. ولی اگر به آهستگی حرکت کنند، چنان که در یک روز سرد احساس می شود، می گوییم هوا سرد است.
اگر چه اتم ها و مولکول ها نمی توانند در مایعات و اجسام جامد آنطور آزادانه حرکت کنند که در هوا می توانند، ولی به هر حال در همه جا دارای حرکت هستند،حتی در یخ ذوب شده.
مولکول ها دارای حرکت دائمی هستند. درآنجا یک مولکول هیدروژن با سرعتی بیش از دو کیلومتر در ثانیه حرکت می کند. در یک سانتیمتر مکعب هوا، میلیون ها میلیون مولکول در مدت یک ثانیه، به هم برخورد می کنند.
حرارت نوعی انرژی است.
هنگامی که حرارت را در جایی اندازه می گیریم در واقع به اندازه گیری یک انرژی دست زده ایم.
مقدار حرارت را به وسیله ی کالری اندازه گیری می کنند. پس کالری واحد سنجش برای حرکت است.
(یک کالری عبارت است از مقدار انرژی حرارتی که برای بالا بردن حرارت یک گرم آب تا یک درجی ی سانتیگراد، لازم است.)
درجه ی حرارت اجسام فقط نشان دهنده ی سطح گرمایی است که انرژی حرارتی آن را تولید کرده.
مقدار حرارت را به وسیله ی دماسنج اندازه گیری می کنند،و واحد سنجش آن هم درجه است.یعنی با درجه آن را بیان می کنند.
هرگاه میان دو جسم چسبیده به هم، راهی برای عبور انرژی حرارتی از یکی به دیگری نباشد، می گوییم که درجه ی حرارت آن دو جسم یکسان است.
اما اگر یکی ازآن دو انرژی حرارتی خود را از دست بدهد(یعنی حرکت مولکول هایش کند شود)و جسم دیگری آن انرژی را جذب کند(یعنی حرکت مولکول هایش سریع شود) معلوم می شود که گرمااز جسم گرم تر به جسم سرد تر انتقال یافته ، و جسم اول نیز دارای حرارتی بیش از جسم دوم بوده است.

تعداد دفعات بازدید: 4611