آیا گاو در برابر پارچه قرمز رنگ خشمگین می‌شود؟

همان‌طور كه می‌دانید گاوبازی یكی از مهمترین ورزش‌های ملی اسپانیا به شمار می‌رود.
البته، در بسیاری از كشورهای دیگر جهان هم، این بازی اهمیت زیادی دارد و مردم به این سرگرمی علاقة زیادی دارند و از تماشای آن لذت فراوان می‌برند.
در پیرامون اسرار این بازی مطالب گوناگونی گفته شده است، مثلاً می‌گویند: كه هر چیز قرمز رنگ گاو را مهیج و خشمگین می‌سازد و باعث حملة این حیوان می‌شود.
به همین علت فرد گاوباز باید پارچة قرمز رنگی با خود داشته باشد و با مهارت آن را در برابر گاو به حركت درآورد. ولی، حقیقت امر آن است كه گاوباز، پارچه‌های دیگری هم از نوع سفید، زرد، سبز و سیاه‌رنگ استفاده كرده و توانسته گاو را به هیجان آورد. برای آن كه گاوها اصلاً رنگ را تشخیص نمی‌دهند، و به اصطلاح كوررنگ هستند.
بسیاری از گاوبازان شخصاً و به طور اختصاصی این موضوع را امتحان كرده و قبول دارند و برخی از آن‌ها هم بازی‌های خود را با پارچه‌های سفید رنگ اجرا كرده‌اند.
حال بینیم چه چیز سبب خشم گاو می‌شود؟، آن چه مسلم است رنگ قرمز اصلاً هیچ تأثیری در خشمگین ساختن گاو ندارد.
آن چه در این بازی مؤثر و مهم است شیوة و تكان دادن پارچه در برابر گاو است. بنابراین، حركت پارچه است كه باعث خشم گاو می‌شود نه رنگ پارچه. زیرا، گاو گوررنگ است و هیچ‌گونه رنگ را تشخیص نمی‌دهد. پس اگر پارچة سفیدی هم در برابرش به حركت درآورید به هیجان آمده و خشمگین می‌شود و از خود عكس‌العمل نشان می‌دهد.

تعداد دفعات بازدید: 1988