دیوار چین را برای چه ساختند؟

اگر قطعه زمینی داشته باشید و بخواهید از ورود افراد بیگانه در آن جلوگیری کنید آیا گرداگرد آن را دیوار نمی کشید؟
در روزگار باستان در کشور چین نیز به همین منظور دیواری بنا شد تا بدین وسیله شهرهایی از حمله دشمن در امان بمانند.
حدود سال 221 پیش از میلاد پادشاهی بزرگ در چین پیدا شد. این پادشاه قسمتهای مختلف آن کشور را با هم متحد ساخت . نام او «شیه-هوآنگ-تی» بود.
در قسمت شمالی سرزمین وی گروهی بیابان گرد و وحشی زندگی می کردند . از ترس آنکه مبادا روزی به شهر های چین حمله ور شوند آن پادشاه دستور داد که دیوار بزرگی را بنا کنند.
ساختن این دیوار عظیم پانزده سال طول کشید . بعداً نیز هر از چندی مقدار بیشتری بر طول این دیوار افزوده می گردید و گاهی هم قسمت هایی ویران شده اش را تعمیر می کردند . با وجود آنکه قسمتی از این دیوار به کلی ویران شده ولی هنوز قسمت عمده ی آن تا روزگار ما باقی مانده است .
آیا آن پادشاه با ساختن دیوار چین به هدف خود رسید یا نه؟
متاسفانه باید بگوییم که نه زیرا این دیوار نتوانست جلوی حمله ی وحشیان را بگیرد .
به علاوه همیشه یک جای دیوار بر اثر خرابی نیاز به تعمیر داشت که پیوسته از همین شکاف ها استفاده می کردند و به قلمرو پادشاه چین یورش می بردند .
گذشته از همه ی این ها خود چینی ها نیز همیشه نی توانستند در داخل دیوار زندگی کنند چون برخی از آنان در زمین های پشت دیوار کشتزارهایی داشتند و دایماً به بیرون شهر آمدوشد داشتند.
باهمه ی این ها دیوار چین همچون یک مرز در میان دو تمدن چینی و مغولی و فاصله ای میان دو سبک زندگی کشاورزی و چوپانی بشمار می رفته .
دیوار چین طولانی ترین دیوار در جهان است . این دیوار با محاسبه قسمت های پیچاپیچش بالغ بر 2400 کیلومتر می شود . چون این دیوار به عنوان وسیله ی دفاع ساخته شده از قله ی کوه ها و دره های تنگ نیز گذشته است .
دیوارچین از خاک و سنگ و آجر ساخته شده است . ارتفاع آن درقسمتهای مختلف بین 5/5 تا 9 متر می باشد . در فاصله های معین برجهای نگهبانی نیز بر فراز این دیوار ساخته شده است .
بالای دیوار چین نیز جاده ای به عرض 4/5 متر کشیده شده .

تعداد دفعات بازدید: 1106