ویتامینها چه موادی می باشند ؟

ویتا که در واژه (( ویتامین )) یافت می شود ، خود واژه ای جداگانه است به معنای زندگی .
بنابراین ، ویتامینها موادی هستند که برای ادامه زندگی لازمند . این مواد به وسیله گیاهان یا مواد حیوانی که وارد بدن می شوند ، تامین می گردند .
تا اواخر قرن 19 ، بیماری خطرناکی به فساد خون ( یا اسقربوط ) در میان ملوانان و کارکنان کشتی ها رواج داشت . دانشمندان در اواخر قرن 18 به این نکته پی بردند که خوردن میوه و سبزی های تازه در علاج این بیماری موثر است .
سپس آنها صدها سال به کاوش پرداختند تا دریافتند که سبزی ها و میوه های تازه ، مولد ویتامینها هستند .
دانشمندان در قدیم چون به خوبی طبیعت شیمیایی ویتامینها را نمی شناختند ، نامهای مخصوصی برایشان انتخاب نکردند . فقط آنها را بدینگونه نام بردند که می گفتند : ویتامین ( آ ) ، ( ب ) ، ( ث ) و غیره .
چرا ویتامین برای سلامتی انسان لازم است ؟
ویتامین ( آ ) همیشه همراه با چربی در بدن حیوانات یافت می شود . این ویتامین در گیاهان تازه وجود دارد . چون حیوان گیاهی را می خورد ویتامین ( آ ) به بدنش منتقل می شود .
این ویتامین برای جلوگیری از عفونت به کار می رود . در کاهو ، اسفناج ، هویج و حتی در شیر ، زرده تخم مرغ و روغن ماهی می توان ویتامین ( آ ) را بوفور یافت .
ویتامین ( ب ) یا ( مجموعه ویتامینهای ب ) که سالها آنها را فقط یک نوع ویتامین می پنداشتند ، اکنون به نامهای ( ب 1 ) ، ( ب 2 ) و غیره خوانده می شود . کمبود ان باعث بروز بیماری بری بری است .
ویتامین ( ب 1 ) در شیر ، میوه های تازه ، حبوبات و سبزی های تازه پیدا می شود . این ویتامین همیشه باید در بدن وجود داشته باشد .
ویتامین مهم دیگر ،ویتامین ( ث ) است . از فقدان آن بیماری ( فساد خون ) پدید می آید . بر اثر این بیماری مفصلها سفت گشته ، دندانها لق و استخوانها ضعیف و لاغر می شود .
پرتقال ، کلم ، گوجه فرنگی سرشار از ویتامین ( ث ) هستند .
بدن قادر نیست که این ویتامین را ذخیره کند . از اینرو آنرا باید تازه وارد بدن کرد .
ویتامین ( د ) این ویتامین برای درست شدن استخوانها و رشد دندانها در کودکان شیرخوار اهمیت زیادی دارد . این ویتامین به مقدار زیاد در روغن ماهی ، جگر و زرده تخم مرغ یافت می شود .
از تابش خورشید بر بدن نیز ویتامین ( د ) به وجود می آید . اگر وضع غذایی شما خوب باشد ، ویتامینها به مقدار لازم خود بخود وارد بدنتان می شوند .

تعداد دفعات بازدید: 758