آنتوان چخوف

آنتوان چخوف

 
  لیست داستان های کوتاه
 
دیوار

ایوان، پیشخدمت مخصوص آقای بوكین ضمن آنكه ریش ارباب خود را می‌تراشید گفت:
ــ مردی به اسم ماسلف هر روز دو دفعه به خانه‌مان می‌آید و می‌خواهد با شما حرف بزند… امروز هم آمده بود، می‌گفت كه مایل است پیش شما به عنوان مباشر استخدام شود… می‌گفت كه ساعت یك بعد از ظهر بر می‌گردد… آدم عجیب و غریبی است!

TotalRecords:1
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15