محسن سرخوش

 
  لیست داستان های کوتاه
 
اولین فرصت

کابین آسانسور را بالا می‌برند و ترمزش را می‌زنند. با جعبه ابزارم می‌پرم توی چاله آسانسور. تو بگو تنور نانوایی

TotalRecords:1
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15