زویا پیرزاد

زویا پیرزاد

 
  لیست داستان های کوتاه
 
لکه‌ها ، زویا پیرزاد

یک سال بعد از آشنایی‌شان، مادر لیلا وقت معرفی علی به عمه‌ی لیلا که تازه از آمریکا آمده بود گفت «علی‌آقا، نامزد لیلا جان».

TotalRecords:1
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15