کورت توخولسکی

کورت توخولسکی

 
  لیست داستان های کوتاه
 
پالتو

توی تراموا یه خانوم روبروم نشسته که یه پالتوی کَت‌وکلفت سربازی تنشه. قسمتایی از رویه‌ی پالتوی این خانوم به شکل عجیب و غریبی تیره‌س و رنگ قسمتایی از اون روشن‌تر از جاهای دیگه شه. دیگه از مرغوبیت افتاده. همین‌طور که خانومه اونجا نشسته، یه مرتبه می‌رم تو این فکر که این پالتو واقعا چه چیزا که ندیده!

TotalRecords:1
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15