مانی

بنیانگداز آیین مانوی که با پیوند آیین زرتشتی و بودایی و مسیحی ، دینی نو پدید آورد
دفعات بازدید : 196