خورشید

خورشید درخشنده . ایزد موکل روز یازدهم هر ماه . خور و هور و خیر
دفعات بازدید : 675