ویدا

در زبان سانسکریت به معنی دانش و فرهنگ . در اوستا ، ویستا یا وِستا آمده است
دفعات بازدید : 513