انوشیروان

( دارنده روان جاوید ) لقب خسرو اول پادشاه ساسانی. حضرت محمد " ص " در زمان این پادشاه متولّد شد
دفعات بازدید : 329