ماه

روز دوازدهم از هر ماه و نام ایزد موکل بر این روز . کره ماه . نیز مدت سی روز .
دفعات بازدید : 507